Andere thema's met potentieel - kopie

Hoe gaat het verder?

Zoals eerder gezegd, zal de B2BE facilitator elk half jaar op een ander thema focussen. Bij de keuze worden actoren uit de primaire sectoren en de industrie betrokken alsook kennis- en onderzoeksinstellingen. Wat de eerste zes maanden betreft, werd er gekozen voor het thema 'valorisatie van droge gewasresten'.

Tijdens de gesprekken werden echter nog een heel aantal andere interessante topics naar voor gebracht. We hebben de thema's met het meeste potentieel hieronder voor u opgelijst.

Voel je je aangesproken, wil je graag meer informatie of heb je een dringende vraag? Contacteer ons!

Contact us!

Are you looking for new outlets for your biomass or residual streams?

Are you looking for non-fossil raw materials for the development of bio-based products?

Then contact the B2BE facilitator right away. We are the matchmaker that brings parties together to accelerate the Flemish bio-economy.