Workshop Doe mee aan de Circular Economy Challenge van Hogeschool UCLL

Inschrijven
ucll

Zit jouw bedrijf met een berg afval die nu nogonbenut is, maar waarvan je het potentieelvoor valorisatie wil onderzoeken?

Volgend academiejaar organiseert Hogeschool UCLL voor de 3de keer de Circular Economy Challenge. Dit is een vak voor de studenten uit het 3de jaar professionele bachelor chemie. In dit vak krijgen zij real-life cases voorgeschoteld omtrent het valoriseren van afvalstromen van bedrijven (idealiter waarbij een beetje chemie komt kijken, maar dat is geen harde vereiste). Tijdens het eerste semester gaan de studenten in groepjes (min. 3 studenten) aan de slag om mogelijke valorisatiepistes voor de desbetreffende afvalstroom te bedenken. Zij doen dat uiteraard in samenspraak met het bedrijf dat de eigenaar is van de afvalstroom. Dit vak laat hen toe ook eens buiten de traditionele chemievakken te kleuren en andere skills te ontwikkelen zoals in gesprek gaan met bedrijven, informatie verzamelen, ideeën ontwikkelen én selecteren, samenwerking, presenteren, enz.

Om een beeld te geven van welke cases reeds de revue passeerden, hieronder een kort overzicht:

  1. Valorisatie van de reststroom van bouillonproductie
  2. Valorisatie van CDs uit kringwinkels
  3. Valorisatie van plantensubstraat waarop micro-groenten werden geteeld
  4. Valorisatie van verfresten na reinigen van vaten voor verfproductie
  5. Valorisatie van acai-pitten
  6. Valorisatie van oliepompoen olie en vruchtvlees

Dit jaar is de hogeschool op zoek naar minstens 5 cases om aan de studenten aan te bieden.

Interesse om hieraan deel te nemen? Meer info vindt u hier: Circular Economy Challenge 2024 - Hogeschool UCLL.

  • 00:00