Event Explore & Expand: Pitch voor professionele investeerders in de bio-economie

investeerders pitch

Op 24 maart organiseert Flanders’ FOOD een matchmaking- en pitchevent voor startups in de bio-economie. Als starter krijg je de mogelijkheid om je idee en business model aan professionele investeerders te pitchen en instant feedback te ontvangen. Dit event wordt vanuit het project BioeconomyVentures mogelijk gemaakt.

De uitvoering van het BioeconomyVentures-project gebeurt door een Europees consortium bestaande uit Flanders’ FOOD, Irish Bioeconomy Foundation (Coördinator), Fundacion AITIIP, Food scale hub, F6S network, Asociacion cluster FOOD+i, Bio base Europe pilot plant, Alchemia-nova GMBH en ENCO SRL.