Event Grass2Algae slotevent

Picture Heirbaut

De Operationele Groep Grass2Algae evalueert het gebruik van grassap als grondstof voor de teelt van microalgen en als extra inkomstenbron voor boeren. Boeren beschikken momenteel over overtollig “restgras”, gras dat groeit langs de kanten van akkers of gras van lage kwaliteit dat niet kan gebruikt worden als veevoeder.

Het Grass2Algae project onderzoekt daarom of er een waardevolle toepassing bestaat voor deze biomassa aangezien het op vandaag als afval wordt beschouwd. De resultaten van deze operationele groep zullen op 19 oktober gepresenteerd worden. Het event zal plaatsvinden op de boerderij van Kris Heirbaut, partner van het project, waar de deelnemers tevens de mogelijkheid hebben om een algeninstallatie te bezichtigen en vragen te stellen aan alle deelnemende partners.