Event Marktconsultatie Biochar, een innovatieve bestemming voor de recyclage van biomassa

biochar

Uitnodiging Marktconsultatie BIOCHAR HET NIEUWE NORMAAL Een innovatieve bestemming voor de recyclage van biomassa

Wie zoeken we - doelpubliek?

Voor het project ‘Circulaire Ecogrondstoffenhub’ nodigen we samen met ILvA, de Intercommunale voor afvalverwerking in de regio Land van Aalst, en Verhaert alle ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen:

 • pyrolysetechnieken;
 • voorbewerkingen van biomassa zoals zeven, versnijden of versnipperen;
 • verpakkingstechnieken voor bulkgoederen;
 • de bouw en integratie van deze technieken in volledige verwerkingslijnen;
 • recuperatie van restwarmte;
 • gebruik van biochar in:
  • grondgebonden toepassingen;
  • bouwtoepassingen;
  • filtratie (water en lucht).

Bij voorkeur nemen medewerkers met technische competenties deel aan de consultatie. Het is immers de bedoeling om samen met hen de door ons uitgewerkte innovatieve concepten en de opzet van de beoogde piloot, kritisch te evalueren en te valideren.

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan hiervoor het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina invullen (tot en met 16 mei 2022)

Doel van het project

ILvA wil evolueren van afvalverwerking naar grondstofproductie en beoogt haar composteringssite in Schendelbeke om te vormen tot een circulaire ecogrondstoffenhub.

ILvA wenst met dit PIO-project de focus te leggen op een duurzame verwerking van biomassa en het sluiten van kringlopen door groenafval om te zetten naar biochar voor waardevolle (nieuwe) toepassingsgebieden. We leggen daarbij ook een focus op de recuperatie van energie in de vorm van warmte.

Met dit project wil IlvA, samen met PIO en industriële partners, op zoek gaan naar een goede synergie tussen lokale biomassaverwerking in combinatie met valorisatie van de biochar en maximale warmterecuperatie. Voor de afname van de biochar kijken we naar grondgebonden toepassingen zoals de aanplanting van bomen, naar bouwtoepassingen zoals betonproductie en naar filtratietoepassingen in water en lucht.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie wordt u uitgenodigd om verschillende concepten en mogelijke deeloplossingen te evalueren naar haalbaarheid, innovatief karakter, randvoorwaarden, risico’s en de ontwikkelkosten van de concepten in te schatten.

De marktconsultatie zal online verlopen. Tijdens de marktconsulatie voorzien we ook de mogelijkheid voor één-op-één gesprekken (max. 15 minuten). Geïnteresseerde ondernemingen kunnen tijdens dit gesprek hun deeloplossing(en) en visie op de totaaloplossing kort voorstellen. Deze gesprekken bieden het projectteam een diepgaander inzicht in de algemene haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen, ontwikkelrisico’s, investerings- en uitbatingskosten.

De uitkomst van de marktconsultatie moet ILvA toelaten om via een overheidsopdracht de pilootinfrastructuur te laten ontwikkelen en testen.

Programma

18 mei 2022 (online)

13:00 – 13:20 Verwelkoming & introductie PIO (PIO)
13:20 – 13:40 Huidige situatie en visie/ambitie (ILvA)
13:40 – 15:15 Voorstelling en toetsing oplossingsrichtingen (Verhaert)
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 17:00 Eén-op-één gesprekken met ILvA (na aanmelding)

Waar en wanneer?

De publieke marktconsultatie gaat online door op 18 mei 2022 van 13:00 tot 15:30 (CET). Aansluitend is er de mogelijkheid tot een één-op-één gesprek van max. 15 minuten. In geval van een groot aantal aanmeldingen voor deze één-op-één gesprekken kan besloten worden om de gesprekstijd te beperken.

Uiterlijk één dag op voorhand, krijgt u de link voor de marktconsultatie en het tijdstip en de link voor het eventuele individuele gesprek toegestuurd.

De marktconsultatie zal in het Engels verlopen.

Inschrijven

U kan zich inschrijven door het inschrijvingsformulier in te vullen.