Event Proefveldbezoek herwonnen meststoffen

inagro

Herwonnen meststoffen zijn nutriënten (N, P en K) die producenten via een behandeling uit dierlijke mest haalden en in een nieuw product verwerkten. Tijdens het proefveldbezoek kom je meer te weten over de herwonnen meststoffen ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, varkensurine, digestaat en dunne fractie van digestaat. Een aantal van deze producten worden gecategoriseerd als RENURE en hebben dus veel potentieel om in de toekomst als kunstmestvervanger te dienen! Met deze veldproef vergeleken we daarom hun agronomische en milieukundige waarde met ruwe dierlijke mest en kunstmest.

Tijdens het proefveldbezoek kun je met eigen ogen zien hoe deze meststoffen zich gedragen in het veld en delen we graag de belangrijkste conclusies mee. Je verneemt er bovendien ook informatie over de impact op broeikasgasemissies en de kosten-baten die hierbij gepaard gaan.

Programma:

  • 13u30: Ontvangst
  • 13u50: Verwelkoming (Sander Vandendriessche, Inagro)
  • 14: Update RENURE (Astrid D’Haene, VCM)
  • 14u10: Hoe reageren herwonnen meststoffen in het veld? (Tomas Van De Sande, Inagro)
  • 14u40: Velddemonstratie Smart Renure BV : Slootsmid SGWM 12 - Precisiebemester voor mineralenconcentraten – Technische specificaties en toepassingsmogelijkheden (Kris Ally, Smart Renure & Dick Koerselman, Slootsmid)
  • 15u00: Hoe kunnen herwonnen meststoffen bijdragen tot verminderde uitstoot van broeikasgassen? (Erik Meers, UGent)
  • 15u20: Wat zijn de kosten en baten bij het gebruik van deze meststoffen? (Lies Bamelis, United Experts)
  • 15u40: Wat kunnen we leren uit andere projecten? (Inès Verleden, Inagro & Anne Adriaens, UGent)
  • 16u: Afsluitende drink

Dit evenement wordt georganiseerd door Inagro en Universiteit Gent in het kader van de Horizon 2020-projecten Nutri2Cycle en FERTIMANURE. Nutri2Cycle en FERTIMANURE hebben financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 773682 (Nutri2Cycle) en nr. 862849 (FERTIMANURE).