In de media | Persbericht B2BE-Facilitator brengt alle actoren bijeen rond innovaties bio-economie

13/12/2021
B2BE gezichten

Spelers uit

verschillende sectoren verbinden om samen na te denken over het

potentieel en de uitdagingen van de Vlaamse bio-economie. Dát is de ultieme missie van de B2BE Facilitator.
Lees het artikel over onze werking
Landbouwleven!

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE Facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.