In de media | Persbericht Biomassaketels: valorisatie van lokale houtstromen in het licht van de afvalstoffenwetgeving

12/07/2022 Bron: Landbouwleven
Landbouwers bezitten vaak een zekere hoeveelheid hout afkomstig van houtkanten of van kleine landschapselementen. - Foto: Provincie Oost-Vlaanderen
Landbouwers bezitten vaak een zekere hoeveelheid hout afkomstig van houtkanten of van kleine landschapselementen. - Foto: Provincie Oost-Vlaanderen

Het duurder worden van fossiele brandstoffen leidt ertoe dat we steeds vaker richting alternatieve biomassa kijken. Energieproductie uit lokale houtstromen blijft nog een nichetoepassing, maar het is wel een valorisatiemethode voor houtsnippers waar de Provincie Oost-Vlaanderen sterk op inzet. Ook vanuit de landbouwsector komt de vraag wat er met houtig materiaal van snoeiafval kan en vooral mag gebeuren.

Dat het niet toegestaan is om houtig materiaal zomaar op de akker te verbranden, staat als een paal boven water, maar kan het eventueel ingewerkt worden om de bodemkwaliteit te verbeteren? En wat zijn de voorwaarden hierbij? Wat is nu wel en niet toegestaan?

Lees hierover meer in het artikel van Landbouwleven of op hun website