Partner nieuws Enquête BlueBioClusters

25/05/2023 Bron: Blauwe Cluster
Blauwe cluster

Met deze enquête willen we een huidige stand van zaken krijgen van de Vlaamse blauwe bio-economie en zijn toekomst.

De blauwe bio-economie houdt zich bezig met de productie en omzetting van hernieuwbare mariene biologische hulpbronnen in producten met toegevoegde waarde, zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie. In Vlaanderen vinden we waardeketens gebaseerd op traditionele activiteiten, maar ook innovatieve technieken bieden opportuniteiten.

Met deze enquête willen we een huidige stand van zaken krijgen van de Vlaamse blauwe bio-economie en zijn toekomst. In het kader van het Bluebioclusters-project zal deze input vergeleken worden met die van andere Europese regio’s en kan de informatie een aanzet zijn voor de verdere uitbouw van de Roadmap “zeevoeding en mariene biotechnologie” van De Blauwe Cluster.

Naar de enquête