Persbericht | Projectnieuws Europees project maakt bioplastiek en zeep uit voedselafval en afgekeurde groenten en fruit.

WASTE2FUNC, een Europees project door BBI-JU gefinancierd, heeft een budget van 6,7 M€ gekregen om een platform te bouwen voor het efficiënt inzamelen van voedselafval van de landbouw, de voedingsindustrie, supermarkten, veilingen en restaurants. Deze voedselresten worden momenteel vaak weggegooid, op het veld achtergelaten of verbrand en hebben dus geen waarde. Dankzij WASTE2FUNC worden ze waardevolle grondstoffen die via industriële biotechnologie kunnen worden omgezet in bioplastics en biosurfactanten, met toepassingen in cosmetica en verzorgingsproducten. Het project brengt 12 partners uit 5 landen samen en omvat KMO's, grote ondernemingen zoals Croda, Evonik en Ecover, onderzoeksinstituten en landbouwverenigingen. Het platform zal de CO2-uitstoot van deze productieprocessen met minstens 20% verminderen, de waarde van afval met een factor 2-10 verhogen en jobs creëren in België en Europa.

foodwaste

Op dit moment hebben voedselreststromen zoals groenten en fruit die niet voldoen aan de normen, of slechte batches van voedselverwerkende bedrijven die niet meer kunnen worden verkocht, vaak geen potentiële valorisatie. Daardoor rotten ze gewoon weg op het veld, worden ze weggegooid of zelfs verbrand. Dit leidt tot onnodige CO2-uitstoot die vermeden kan worden.

WASTE2FUNC kan hiervoor een oplossing bieden.

Projectcoördinator Sofie Lodens legt uit: “De uitstoot kan vermeden worden door deze stromen om te zetten in hoogwaardige producten. TripleW, een Israëlisch/Belgische KMO, Universiteit Gent en Bio Base Europe Pilot Plant hebben technologie ontwikkeld om gemengde partijen voedselafval om te zetten in functionele ingrediënten: meer specifiek in melkzuur en in microbiële biosurfactanten. Die kunnen op hun beurt respectievelijk gebruikt worden voor de productie van bioplastics en als ingredient van huishoudproducten, shampoo, cosmetic, etc. WASTE2FUNC zal een logistiek platform bouwen om het landbouw- en voedselafval in te zamelen en de conversietechnologie op grote schaal demonstreren. ”

De eerste uitdaging is het opzetten van het logistiek platform dat een efficiënte inzameling van niet gebruikte voedselreststromen mogelijk maakt. Het project zal daartoe een registratiewebsite en app ontwikkelen waarmee voedselreststromen uit de landbouw en voedingsindustrie kunnen worden geregistreerd voor inzameling door een afvalinzamelaar. Boeren zullen intensief worden geraadpleegd over hoe het project de inzameling van dergelijke voedselresten de moeite waard kan maken en welke vergoeding daarvoor moet worden gegeven. Op die manier wordt gekeken naar een nieuw verdienmodel voor boeren. Daarnaast zal overleg plaatsvinden over de beschikbaarheid van deze reststromen, zowel bij boeren als bij de (voedings)industrie.

Twaalf partners uit vijf landen, waaronder verschillende KMOs en drie grote bedrijven, zijn betrokken om het verzamelde afval om te zetten in hoogwaardige producten. Sofie Lodens legt uit: “TripleW start binnenkort met de eerste melkzuurproductierondes in hun demonstratiefabriek op de site van Group Op de Beeck in Kallo, België. Universiteit Gent en Bio Base Europe Pilot Plant hebben onlangs het spin-off bedrijf “Amphi-star” opgericht om hun technologie voor de productie van microbiële biosurfactanten op de markt te brengen.” De functionele ingrediënten die binnen het project worden geproduceerd, worden vervolgens getest en geëvalueerd in eindproducten door grote bedrijven als Evonik, Croda en Ecover.

Het uiteindelijke doel aan het einde van het project is zicht te krijgen op de mogelijkheid om op een duurzame en economisch rendabele manier een bioraffinaderij op te zetten waarin functionele moleculen gemaakt kunnen worden uit al dit ingezamelde voedselafval. Deze functionele moleculen kunnen vervolgens worden gebruikt als bouwstenen voor bioplastics en als ingrediënten in cosmetica, in biologische wasmiddelen en in tal van andere toepassingen. WASTE2FUNC zal bijdragen aan een duurzamere industrie door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen en door zijn circulaire aanpak. Dit zal de CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen in vergelijking met de huidige productieprocessen van deze moleculen, de waarde van afval met 2-10 verhogen en (hightech) jobs creëren voor de primaire en downstreamsector in België en Europa.

Opmerkingen voor de pers:

WASTE2FUNC wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van de Bio Based Industries Consortium Joint Undertaking (BBI-JU), het wordt gecoördineerd door de Belgische open access pilootfaciliteit voor ontwikkeling en opschaling van biogebaseerde processen Bio Base Europe Pilot Plant. Binnen dit project zal Bio Base Europe Pilot Plant zich focussen op de optimalisatie van de biosurfactant fermentatie-en opzuiveringsprocessen richting industiële schaalbaarheid. Daarnaast zal de Bio Bioase Europe Pilot Plant de effectieve opschaling van de melkzuur- en biosurfactant processen uitvoeren.

De overige consortiumpartners zijn:

 • Inbio.be (Universiteit Gent): Dit onderzoekslaboratorium van de Universiteit Gent zal onderzoek doen naar stamontwikkeling en procesontwikkeling voor microbiële biosurfactanten.
 • City University of Hong Kong: Het onderzoekslaboratorium van prof. Carol Lin zal het op voedselafval gebaseerde proces van microbiële biosurfactanten verder ontwikkelen op kleine laboschaal.
 • Triple W: Deze Israëlisch/Belgische KMO gaat de ontwikkeling van processen en stammen voor de productie van melkzuur op basis van voedselafval onderzoeken.
 • Ecover: Dit groot Belgisch bedrijf gaat de toepassing van zowel op afval geproduceerde microbiële biosurfactanten als melkzuur in hun producten onderzoeken.
 • Boerenbond: Het Innovatiesteunpunt van de landbouworganisatie gaat in samenspraak met de boeren de ontwikkeling van de registratie-app voor landbouwafval bekijken.
 • Organic Waste Systems: dit Belgisch bedrijf onderzoekt de economische, ecologische en sociale beoordeling van de processen en technologieën die in het project zijn ontwikkeld.
 • Arche Consulting: Deze KMO onderzoekt alle afvalregelgeving en regelgeving voor de registratie van de nieuwe producten voor marktintroductie.
 • Groep Op de Beeck: Deze grote afvalinzamelaar zal één van hun stromen als grondstof leveren en zal assisteren bij de ontwikkeling van het nieuwe logistieke platform.
 • Croda: Dit grote bedrijf gaat de toepassing van op afval gebaseerde microbiële biosurfactanten in hun producten onderzoeken.
 • Evonik: Dit grote bedrijf gaat de toepassing van op afval gebaseerde microbiële biosurfactanten in hun producten onderzoeken.
 • NNFCC: NNFCC is gespecialiseerd in de bio-economie en zal de beschikbare grondstoffen in kaart brengen, alsook de business modellen ontwikkelen die in het project onderzocht worden

Het project ging van start in juni 2021 en eindigt in november 2024, het totale projectbudget is 13.965 M€ waarvan 6,7 M€ budget van BBI-JU.

Meer informatie, vragen en/of interviews

Sofie Lodens, PhD, Project Coördinator van het WASTE2FUNC project kan gecontacteerd worden voor interviews en verdere informatie over het project.

Sofie.Lodens@bbeu.org +32472344743

bbepp