In de media | Nieuws | Wetenschappelijke publicatie Gras optimaal mobiliseren naar onze circulaire economie

Grasland

Elk jaar wordt er in de Vlaamse wegbermen en natuurdomeinen naar schatting 427 000 ton gras gemaaid. Vandaag wordt dit gras veelal gecomposteerd, daarnaast blijft een deel liggen op de plek waar het gemaaid wordt. Het zou echter ook gebruikt kunnen worden als bouwsteen voor verschillende producten zoals isolatiemateriaal, meststof, biogas of papier. Transport en logistiek vormen daarbij een belangrijk deel van het kostenplaatje – van circa 45-70 €/ton.

De onderzoekers van VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) zochten in opdracht van het Vlaamse Steunpunt Circulaire Economie uit hoe dit gras in verschillende scenario’s optimaal gemobiliseerd kan worden naar onze circulaire economie.

Ga naar de toelichting van VITO en de reportage op Kanaal Z (6/12/2022)

Lees het onderzoeksrapport, waarin 6 mobilisatiestrategieën voor gras afkomstig van bermen en natuurdomeinen in Vlaanderen onderzocht worden. Het onderzoek wordt aangevuld met een holistisch circulair perspectief op gras als een als een secundaire grondstof.