Partner nieuws | Projectnieuws Partners CHampITINE enthousiast over eerste resultaten

24/06/2022 Bron: Inagro
champetine

Via zogenaamde EIP-partnerschappen wil Vlaanderen innovatie aanmoedigen en een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en landbouwers stimuleren. In zo’n partnerschap, of een zogenaamde operationele groep, zoeken landbouwers en onderzoekers samen naar oplossingen voor bepaalde uitdagingen in de landbouwbedrijfsvoering. Met het oog op circulaire economie wordt valorisatie van nevenstromen in de agrofoodsector alsmaar belangrijker. Concreet gaan binnen het CHampITINE project VITO, Inagro en een aantal stakeholders uit de paddenstoelensector aan de slag met een innovatief duurzaam verdienmodel rond het onderzoek voor de verwerking van paddenstoelvoetjes. Hiervoor wordt bekeken of de chitine, van nature aanwezig in deze paddenstoelvoetjes, valoriseerbaar is als bio-actieve component. De lijst van mogelijke toepassingen van chitine en chitosan in verschillende marktsegmenten oogt alvast lang: food, cosmetica, gewasbescherming, biomedische wereld…