Nieuws Lopende projectoproepen bio-economie & circulaire economie

05/09/2022

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, verzamelen we graag de
lopende projectoproepen rond bio-economie en circulaire economie.

oproep projecten

Projectoproep circulaire ketenprojecten - Provincie Oost-Vlaanderen

Met een subsidie van 25.000 euro per project krijgen ondernemers in 2023 ondersteuning voor een circulair product en/of een vernieuwend proces! Deze oproep staat open tot 30 september 2022. Lees meer.

VLAIO - Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Voor kmo's in de bio-economie (uit industrie, primaire landbouw en aquacultuur) die de haalbaarheid van het opschalen van een bio-gebaseerde toepassing willen testen. Elk project kan minimaal € 20.000 en maximaal € 100.000 ontvangen. Lees meer.

Bioeconomy Ventures Open call – Future of Chemicals

The programme is running its second open call and is looking for around 65 European Innovators, involving start-ups, scale-ups, spinoffs and SMEs developing solutions in the vast bioeconomy chemical sector. The Future of Chemicals programme aims to support the innovators by enabling them to showcase their developments, access funding and networking opportunities that could take them to market. Lees meer.

Oproep Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) biedt je de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en te laten valideren voor de problemen en/of uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen. Lees meer.

Projectfinanciering Green Deal Anders Verpakt

De omschakeling naar het vermijden of hergebruiken van verpakkingen vergt vaak een wijziging van het hele businessmodel. Er zijn heel wat systemische knelpunten die dergelijke wijziging in de weg kunnen staan. De Stuurgroep GDAV nodigt daarom (partnerschappen van) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties uit om projecten in te dienen die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met als mogelijke ambitie het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie. Indienen kan tot 14 september 2022. Lees meer.

'Belgium builds back circular'

Met deze eerste projectoproep 'Belgium Builds Back Circular' of BBBC op initiatief van minister Zakia Khattabi en minister Pierre-Yves Dermagne, wil de federale overheid innoverende projecten en onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire dimensie integreren in vier specifieke sectoren (fietsen, windenergie, gezondheidszorg en biomimetica). Indienen kan tot 31 oktober 2022. Lees meer.