Algemeen Subsidiekansen voor biogebaseerde projecten in Oost-Vlaanderen

20/01/2023
Trays worden gevuld met houtmulch substraat
Substraat Pachagreen BV


Wie in Oost-Vlaanderen biogebaseerd of circulair wil ondernemen, kan beroep doen op de subsidie van het provinciebestuur. Sinds 2021 voorziet de Provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks een subsidie voor circulaire ketenprojecten.

Via dit subsidiereglement wordt samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen, lokale besturen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen gestimuleerd. De focus ligt op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. De oproep hernieuwt jaarlijks. Aanvragen moeten uiterlijk 30 september ingediend zijn. Het bedrag is maximaal 25.000 EUR.

Ter inspiratie vind je hieronder de 9 goedgekeurde circulaire ketenprojecten 2022 door Provincie Oost-Vlaanderen

1. Opwaarderen van gebruikte teeltsubstraat – Pachagreens BV in samenwerking met ILVO

Het project beoogt het hergebruik van teeltsubstraten van microgreens als substraat voor oesterzwammen in de praktijk uit te testen en toe te passen. Het doel is om het éénmalig gebruik van houtvezel in teeltsubstraten te vermijden door het verder te hergebruiken en te valoriseren. Bovendien worden de mogelijkheden om de CO2 die geproduceerd wordt door oesterzwammen te hergebruiken voor de microgreens, ook uitgetest. De bruikbaarheid van dit concept zal worden getest en gedemonstreerd door het concept rechtstreeks in het dagelijkse operationele proces van PACHAGREENS in te voeren.

2. Rest na Rest – Netelvuur BV in samenwerking met JSA BV

Het project bestaat uit innovatieve productontwikkeling (vegan kaas en probiotic skincare) op basis van reststromen van de olieproductie van walnoten en pompoenpitten. Bij de olieproductie worden – naast olie – volgende reststromen bekomen: pasta en meel. De vrij grote reststroom (+/- 50% van de oorspronkelijk te persen biomassa) die eiwitten en vezels bevat, heeft potentieel naar food en non-food toepassingen. De reststroom wordt gefermenteerd tot vegan kaas. Bijkomend wordt de wei geanalyseerd op aminozuren voor verdere ontwikkeling tot pro- en prebiotische huidverzorgingsproducten.

3. Reverse Logistics Luier platform voor ouders – Woosh BV in samenwerking met Amby Group

Het project heeft als doel het vertalen van het logistiek model voor gescheiden ophaling van luierafval, van kinderdagverblijven naar gezinnen. Om een circulaire luier economie in Vlaanderen mogelijk te maken is een verbreding van het businessmodel naar gezinnen vereist. Dit project betreft de ontwikkeling van een op gezinnen gericht deur-aan-deur dienstenmodel met logistiek platform.

4. Van pint tot pint: CO2 terugwinning in brouwerijen – Detricon BV in samenwerking met De wilde brouwers BV en KULeuven – CLMT

Doel van het project is een CO2 recuperatie technologie van Detricon uit te testen op de CO2 die vrij komt uit het fermentatieproces bij brouwerijen. Hierbij wordt een hoogwaardig CO2 bekomen dat opnieuw toepassing heeft binnen de voedingsindustrie. Focus ligt op schaalbare eenheid (vergelijkbare technologie is op dit moment slechts werkbaar voor de allergrootste brouwerijen).

5. EcoStain - Anthocyaan als biologisch alternatief bij histologische kleuringen – Odisee in

samenwerking met De Wassende Maan CV en AZ Sint-Lucas

Het project beoogt een lokaal, biologisch en circulair alternatief te ontwikkelen voor de Hematoxyline-Eosinekleuring, een histologische kleurtechniek die tot op heden de standaard is bij het microscopisch onderzoek van menselijk en dierlijk weefsel. De beoogde kleurstof wordt geëxtraheerd uit de buitenste, niet voor consumptie geschikte bladeren van de rodekool. Zo is er niet langer sprake van afval maar wel van een grondstofbron aan een waardevol biologisch kleurpigment. Het doel is om synthetische/niet-lokale ingrediënten te vervangen door bronnen met een natuurlijke, lokale oorsprong.

6. Biochar-productie tvv veen in eigen substraatbehoefte – Viktor Goes Green BV in samenwerking met Andesch Flower bvba

Het project wil de haalbaarheid en effectiviteit van biocharproductie op de kwekerij “Andesch Flower” onderzoeken. Biochar is een zeer stabiele vorm van koolstof die gebruikt kan worden als bodemverbeteraar in teeltsubstraat en is volgens onderzoek geschikt als turfvervanger. Biochar ontstaat wanneer men plantaardige materialen omzet volgens de carbonisatietechniek. De vrijkomende warmte en de CO2 uit de rookgassen kunnen in de serres worden aangewend ter vervanging van fossiele CO2-bemesting en brandstoffen.

7. Zero waste in wijnbouw – Stokerij-Eenvoud BV in samenwerking met Wijndomein Pres du Gand

Het project vertrekt vanuit een visie om afval te verwerken tot een vermarktbaar product. Concreet richt dit project zich op het ontwikkelen van nieuwe producten (aperitief/digestief) uit de reststroom van wijnproductie (persresten). De uitgestookte persresten worden op hun beurt dan weer gebruikt als meststof. Bijkomend wordt onderzocht of combinatie van persresten met mycorrhiza de bodem kan optimaliseren. De korte keten wordt gestimuleerd, afval verwerkt (en dus gereduceerd) en gebruik van nieuwe grondstoffen (kunstmest) verminderd.

8. Circulair Schoolmeubilair – Lumap NV in samenwerking met 110th street (Surplace) BV

Het project wil de huidige afvalberg van schoolmeubilair aanpakken. De richting voor een passende oplossing zal worden geëvalueerd: ontwikkeling van een product, een dienst, een platform en/of een nieuw businessmodel. Daarbij worden de nodige partners gedefinieerd om de circulaire keten rond te krijgen en de schaalbaarheid en investeringen geanalyseerd.

9. Circontainer – Blieberg A.C.E BVBA in samenwerking met Material Mastery BV en Gents Milieufront VZW

Het project focust op het sorteerproces en de logistieke retourlogistiek van bouw- en sloopafval door de burger/aannemer bij een verbouwing/renovatie zodat deze beter verwerkt kunnen worden tot nieuwe materialen. Daarbij worden een soort plug-in-boxen beoogd die in grotere containers kunnen geplaatst worden. Het design van dergelijke plug-inboxen en het gebruiksmodel moet voor alle gebruikers optimaal zijn, aan de hand van marktconsultatie en testen zal de productontwikkeling geoptimaliseerd worden.

Ga naar het subsidiereglement