Algemeen Veos tovert dierlijk bloed om in drinkbaar water

Het West-Vlaamse bedrijf Veos investeert 2 miljoen euro in een waterzuiveringsinstallatie die dagelijks tot 150.000 liter drinkbaar water uit dierlijk bloed filtert. Dit drinkbaar water gebruikt het bedrijf erna opnieuw in zijn productie. "Dankzij deze circulaire techniek pompen we tot 40 procent minder water uit de grond", zegt Robert Slee, co-CEO van Veos.

veos bloed

Veos is de internationale marktleider in het verwerken van dierlijk bloed tot hoogwaardige eiwitten voor de voeding- en voederindustrie. Dat productieproces vraagt echter veel grond- en drinkwater. Het bedrijf gebruikt drinkwater bij zijn verdunningsprocessen voor voeding en heel wat grondwater om de tanks te reinigen waarin het dierlijk bloed wordt opgeslagen. “Tot nu toe gebruikten we uitsluitend grondwater dat we uit de buurt oppompten”, zegt co-CEO Robert Slee. “Om onze duurzame ambities extra kracht bij te zetten en het grondwater op peil te houden, investeerden we in deze waterzuiveringsinstallatie.”

Eiwitten en water

Veos is geen onbekende in het verwerken van bloed. Het familiebedrijf uit Zwevezele haalt al 50 jaar op industriële schaal stoffen uit bloed om te verwerken tot eiwitrijke grondstoffen. De eindproducten kunnen in ontelbaar veel toepassingen gebruikt worden. Zo kan het toegevoegd worden bij voeder voor runderen, biggen, kippen en huisdieren of als additief om een betere producttextuur te krijgen in vleeswaren als salami. Het wordt zelfs als grondstof voor cosmetica en beton gebruikt. Maar naast heel wat eiwitten kan ook water gewonnen worden uit bloed.

Van bloed naar drinkbaar water

Dierlijk bloed omzetten in drinkbaar water gebeurt niet in vingerknip, het moet een hele weg afleggen alvorens je er met een gerust hart van kan drinken. Het condensatiewater dat tijdens het indampen van bloedplasma ontstaat, wordt eerst naar een klassiek waterzuiveringsinstallatie geleid. Dit is niet nieuw. Voorheen werd dit ook al gedaan op de site om erna het proper afvalwater terug in de natuur te loodsen.

Door de nieuwe waterzuiveringsinstallatie kan het water nu extra gezuiverd worden tot drinkbaar water. Hiervoor moet het water nog doorheen drie soorten filters gaan. Een glasfilter voor de overige grove deeltjes, een kaarsenfilter voor de minideeltjes en een omgekeerde osmose zodat zelfs de kleinste deeltjes zoals zout eruit gehaald worden.

“Na de drie filters hebben we water van drinkkwaliteit”, aldus Slee. “Dat water kan op zijn beurt circulair ingezet worden in het productieproces. Het zal vooral dienen als proceswater, onder meer om de installaties te reinigen.” De technologie staat nu te pronken in Zwevezele maar Veos wil het waterzuiveringssysteem volgend jaar ook in zijn Franse vestigingen uitrollen.

VEOS_Waterzuiveringsinstallatie bovenaanzicht

Droogte

Vroeger gebruikte het bedrijf vooral grondwater voor de meeste productieprocessen. “Maar we kennen allemaal de droogteproblematiek en iedereen beseft dat de industrie zich zal moeten aanpassen”, vertelt Slee. “Dit mag ons niet overkomen, dus nemen we het heft in eigen handen.”

Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, juicht de investering van Veos alvast toe. “We hebben in Vlaanderen op vlak van waterbeheer grote uitdagingen. Het feit dat Veos hierop proactief inspeelt door water circulair in te zetten en hierdoor de watervraag beperkt, is een inspiratie voor iedereen tot ver buiten onze provinciale grenzen.”

Tweede generatie Slee

Aan het roer van Veos staan Wim en Robert Slee. Hun vader richtte in de jaren 70 van de vorige eeuw het bedrijf op toen er een teveel aan bloed op de markt kwam door de intensieve veeteelt. “Ze moesten ergens heen met al het bloed en er moest een valorisatie mee gebeuren“, vertelt zijn zoon. “Je kan niet elke dag bloedworst eten.” Dus kocht Michaël Slee een melkbedrijf op in Zwevezele om er stoffen uit dierenbloed te gaan scheiden. “Dit was pionierswerk”, aldus Slee. De decennia erna groeide het bedrijf gestaag en breidde het uit naar Frankrijk en Brazilië. Ondertussen zijn de broers actief in 87 landen en zijn ze één van de drie marktleiders in de verwerking van dierenbloed.