Partner nieuws | Publicatie Vlasberichten - Informatieblad voor de vlassector Jaargang 2021

09/12/2021
vlas

Binnen de uitwerking van het eerste thema - de valorisatie van droge gewasresten - wordt speciale aandacht besteed aan nevenstromen die ontstaan bij het telen en verwerken van vlas en de mogelijke toepassingen hiervoor. De B2BE facilitator stelt zich tot doel om missende schakels in de productieketen met elkaar te verbinden en het contact tussen de betrokken actoren te faciliteren. Daarbij aansluitend delen we graag het Informatieblad voor de vlassector - jaargang 2021 gepubliceerd door het Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw. Binnenkort volgt een eerste B2BE matchmaking workshop specifiek gericht op de vlassector.