Nieuws Voedselhub: ontdek de pilootprojecten

voedselhub

Op donderdag 20 juni werd het innovatietraject rond de sociaal circulaire voedselhub in Antwerpen afgerond. Bijna 2 jaar lang gingen actoren uit de Antwerpse voedingssector samen aan de slag.

Knelpunten in het voedselsysteem werden in kaart gebracht, een duurzaam businessmodel werd geschetst en veel ideeën werden uitgewisseld.

Ook jij zorgde voor waardevolle input tijdens dit innovatietract. We willen je van harte bedanken. Want mede dankzij jouw inbreng konden we samen de bouwstenen van een sociaal circulaire voedselhub detecteren.

Start van een nieuwe fase: pilootprojecten

Nu start een nieuwe fase. Een fase met 3 pilootprojecten die ons concrete lessen uit de praktijk zullen leren. De pilootprojecten zullen werken rond:

  • het valoriseren van reststromen uit de haven
  • het verwerken van reststromen tot halffabricaten
  • logistieke expertise en procesbegeleiding

De inzichten uit de pilootprojecten zullen richting geven aan de stappen die nodig zijn voor de uitbouw van een sociaal circulaire voedselhub.

Lees het online magazine

We hebben het al gelopen traject samengevat in een online magazine.

Wil je terugblikken op het innovatietraject? Wil je meer weten over het toekomstbeeld van de voedselhub? Of ben je nieuwsgierig naar de pilootprojecten?

Ga dan zeker eens kijken en dompel je onder in het verhaal van de voedselhub.