Andere thema's met potentieel

foto's potentiële thema's

De B2BE facilitator zal elke zes maand op een ander thema focussen. Bij het bepalen van de thema's werd gepolst naar de mening van actoren uit de primaire sectoren, de industrie, kennis- en onderzoeksinstellingen etc. Al gauw werd consensus gevonden over een eerste thema namelijk de 'valorisatie van droge gewasresten'.

Tijdens de verkennende gesprekken werden er bovendien nog een heel aantal andere interessante topics naar voor gebracht. We hebben de topics met het meeste potentieel hieronder voor u opgelijst.

2. De primaire sector bio-based

> De visserijsector bio-based: antifouling & netten

De transitie van een economie op basis van fossiel gebaseerde materialen naar biogebaseerde materialen zorgt ervoor dat de negatieve impact van de primaire sector op het milieu gereduceerd wordt. Duurzaam omspringen met het milieu heeft niet alleen invloed op de landbouwers, maar vraagt ook grote aanpassingen binnen de visserijsector.

Er is veel interesse voor het gebruik van biogebaseerde anti-fouling producten binnen de visserij, maar verder onderzoek, sensibilisering en matchmaking zijn hier zeker aan de orde.

visnet

3. Diversificatie van Biomassastromen: Mycomaterialen

Mycelium wordt gevormd door zwammen die binnen gecontroleerde kweekopstellingen perfect kunnen groeien op reststromen. Mycelium biedt potentieel voor de productie van biomaterialen zoals isolatiemateriaal, leder, verpakkingsmateriaal etc.

Wat zijn de kansen voor mycomaterialen in Vlaanderen? Hoe ver staat de marktpenetratie? Wat is de economische meerwaarde van producten op basis van mycomaterialen? Welke stappen zijn er nog nodig om dit tot een succesverhaal te maken? Dit zijn maar enkele van de vele vragen die spontaan ontstonden tijdens de verkennende gesprekken, dus ook hier zou de werking van de B2BE facilitator een grote meerwaarde kunnen spelen voor de betrokken actoren.

zwam

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE Facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.

Ook interessant

Activiteit | Nieuws 20/04/2022

B2BE Studiedag valorisatie van lokale houtstromen

workshop
Op 31 maart organiseerde de B2BE Facilitator (samen met ANB, VLM en Pro Natura) een eerste fysieke event over de Valorisatie van lokale houtstromen in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (R...