Contact

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Bart Van Droogenbroeck

Bart Van Droogenbroeck

Expert plantaardige producten en reststromen

profile picture

Jasmine Versyck

Business Developer in Bioeconomics

Hanna Van Renterghem

Communication | B2BE Facilitator