Welke resultaten?

Op deze pagina bundelen we de resultaten van onze inspanningen als matchmaker in de bio-economie. Deze vloeien voort uit de verschillende deeltaken die de B2BE Facilitator uitoefent: werkveldverkenning, thematische dieptewerking, communicatie en monitoring. Verschillende resultaten zijn direct terug te voeren op de behandelde thema's: Valorisatie van droge gewasresten / De primaire sector bio-based: biopesticiden en -stimulantia / Stabiliseren en valoriseren van groen loof / Specialty chemicals uit lokale biomassa.

Webinar perceptie bio-economie

webinar link
Tijdens dit webinar vertelt Siebe Briers BioRegions Facility, hoe bedrijven en de overheid in Vlaanderen kijken naar de bio-economie.

Perceptie Vlaamse Bioeconomie

Bioregions
Perceptions on the Bioeconomy in Flanders. Results from a regional survey targeted at government and industry (full report)

Filmreeks - Vlasnevenstromen

lemen in hand
Vlas zit in de lift. Ook de nevenstromen kennen interessante toepassingen binnen de bouw-, chemie-, nieuwe materialen- en landbouwsector.

Vlaamse bio-econ. Monitor 1.0

logos
In deze studie worden de talrijke stromen aan hernieuwbare grondstoffen en verwerkingen in de Vlaamse Bio-economie in kaart gebracht.

Business uit vlasnevenstromen

vlascollage
De (nieuwe) afzetmogelijkheden van vlasnevenstromen onderzocht i.s.m. de vlassector en de brede verwerkende industrie

Fiches nieuwe teelten

miscanthus
In de bio-economie wordt er gezocht naar biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen. Dit kan oa. via de kweek van nieuwe gewassen.

Biologicals in Vlaanderen

sproeimachine
Het onderzoek naar biologicals door zowel onderzoeksinstellingen als bedrijven is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Biopesticiden & Biostimulanten

marktstudie
Circulaire economie staat hoog op de beleidsagenda, zowel in Vlaanderen, België als in Europa. In 2015 lanceerde de Europese Commissie ....

MooV: vlaslemen logistiek

moov visual
De B2BE Facilitator wenst de logistieke uitdagingen rond de mobilisatie en valorisatie van vlaslemen in kaart te brengen ...