Thema's

De B2BE facilitator werkt elk half jaar rond een ander thema. Die thema's worden gekozen in samenspraak met de betrokken actoren uit de primaire sector en de industrie. Per thema kan u lezen wat de doelstelling is, welke obstakels nog in de weg staan en welke partijen betrokken zijn. Het eerste thema werd intussen gekozen met dank aan de constructieve input van de betrokken speergroepclusters, kennisinstellingen, pilootinstallaties, bedrijfsorganisaties etc. In het komende half jaar zal de B2BE facilitator werken rond de 'valorisatie van droge gewasresten'. Voel je je aangesproken, wil je graag meer informatie of heb je een dringende vraag? Contacteer ons!