Thema's

De B2BE Facilitator werkt elk half jaar rond een ander thema. Die thema's worden gekozen in samenspraak met de betrokken actoren uit de primaire sector en de industrie. Per thema kan u lezen wat de doelstelling is, welke obstakels nog in de weg staan en welke partijen betrokken zijn. Met dank aan de constructieve input van de betrokken speergroepclusters, kennisinstellingen, pilootinstallaties, bedrijfsorganisaties werkten we al rond de 'valorisatie van droge gewasresten', het 'biobased worden van de primaire sector; biopesticiden en -stimulantia', 'stabiliseren en valoriseren van groen loof' en in het komende half jaar zal de B2BE Facilitator werken rond het 'Specialty chemicals uit lokale biomassa'. Voel je je aangesproken, wil je graag meer informatie of heb je een dringende vraag? Contacteer ons!

specialty chemicals

Thema 4: aug 23 - dec 23. In heel wat verschillende biomassa(rest)stromen, nevenstromen en primaire producten zitten interessante structurele en/of actieve componenten voor de chemische sector.

groentenveld

Thema 3: jan 23 - aug 23. Bij de oogst van land- en tuinbouwgewassen blijven heel wat blad- en stengelresten achter: bladeren van biet, tomatenloof, preigroen, ... Hoe kunnen we die beter gebruiken?

combine harvester

Thema 1: nov 21 - mei 22. Tijdens het oogsten en verwerken van akkerbouw- en nijverheidsgewassen zoals vlas, korrelmais, tarwe en eiwitgewassen ontstaan droge gewasresten (bv. stro, vlaslemen, scheven...).

thema's

De B2BE facilitator focust elke zes maand op een ander thema. Bij het bepalen van de thema's werd gepolst naar de mening van actoren uit de primaire sectoren, de industrie, kennis- en onderzoeksinstellingen.