Wat doen we?

We koppelen partijen rond concrete innovatieve businesscases

De B2BE Facilitator wil producenten van waardevolle biomassa koppelen aan bedrijven die op zoek zijn naar (componenten uit) biomassa voor de productie van innovatieve, biogebaseerde producten. Dat doet de B2BE Facilitator telkens rond een concreet thema en concrete businesscases, in een afgebakend tijdsframe van 6 maanden. Dat de B2BE Facilitator een ruim netwerk heeft in zowel de primaire sector als de industrie, is hiervoor een grote troef.

Door middel van goed begeleide workshops werkt de B2BE vervolgens aan het onderlinge vertrouwen van de potentiële business partners. Samen identificeren zij eventuele technische, logistieke en juridische obstakels, waarvoor de B2BE vervolgens de juiste experten betrekt. Opnieuw is het netwerk van de B2BE Facilitator hiervoor een troef. De B2BE Facilitator zal dat netwerk actief onderhouden en uitbreiden door technologische ontwikkelingen in binnen- en buitenland op te volgen.

Tot slot evalueert de B2BE Facilitator of het innovatieve idee - uw gezamenlijke businesscase - ook economisch haalbaar is.

En wat daarna?

Daarna kan u met de bedrijfsadviseurs van VLAIO en de sectoradviseurs van het Departement Landbouw & Visserij op zoek naar de juiste financieringsinstrumenten en steunmechanismen om uw businesscase verder uit te werken. Voor meer info verwijzen we u graag door naar het dossier bio-economie van VLAIO.

De B2BE Facilitator werkt nauw met hen samen, wat zorgt voor een vlotte overgang van uw dossier. Heeft u tijdens de eerste fase al een vraag over financiering? Dan zal de B2BE Facilitator de bedrijfs- en/of sectoradviseurs betrekken. Heeft u omgekeerd tijdens het verder uitwerken van uw businesscase een vraag die door de B2BE Facilitator het snelst op te lossen valt, dan koppelt ook uw bedrijfsadviseur gewoon even terug met de B2BE Facilitator.

Ons doel is duidelijk: ondernemers uit de primaire sector en de industrie begeleiden om samen een innovatietraject in de bio-economie af te trappen.

Waarom doen we dit?

Ervaring leert dat bio-economische innovaties vaak blijven steken op pilootschaal. Door partijen te begeleiden in de eerste, delicate stappen richting marktintroductie, willen we de ontwikkeling van de bio-economie in Vlaanderen versnellen. Die versnelling is een ambitie die de Vlaamse regering formeel uitspreekt in het Vlaams Beleidsplan Bio-economie. Dat plan maakt deel uit van het bredere Vlaamse relanceplan.

Vlaanderen heeft enkele unieke troeven om een duurzame bio-economie te realiseren:

  • In de Vlaamse primaire sector zijn veel innovatieve land- en tuinbouwers bezig samen met lokale partners om nieuwe technologieën of waardeketens op te zetten.
  • Daarnaast zijn er in Vlaanderen tal van bedrijven actief in de bio-economie die tot de wereldtop behoren.
  • Vlaanderen beschikt over een unieke concentratie aan kwaliteitsvolle infrastructuur om innovaties op semi-industriële of pilootschaal te ontwikkelen.
  • De Vlaamse onderzoekswereld tot slot is erg sterk in domeinen zoals biotechnologie, voeding, materiaaltechnologie en chemie. Deze jarenlange specialisatie heeft geleid tot een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven en heeft ook de ontwikkeling van lokale gespecialiseerde clusters ondersteund. Ook de lange termijn strategieën van de Vlaamse havens ondersteunen de ontwikkeling van biogebaseerde industrie.

Lees meer in de brochure 'Flanders' Bioeconomy'

Bio-economie is een cruciale schakel om de Vlaamse economie koolstofneutraal te maken, door ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde alternatieven voor producten op basis van fossiele grondstoffen. Met dit impulsprogramma willen we vooral onze lokale economie weerbaar en sterker maken.

Initiatiefneemster en toenmalig Vlaams minister voor Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits

Wie zijn we?

De B2BE Facilitator is een opdracht die door ILVO uitgevoerd wordt in het kader van het Vlaams Beleidsplan Bio-economie. ILVO werkt in het platform nauw samen met de departementen Economie Wetenschap & Innovatie en Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid, maar reikt ook de hand naar alle andere onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, juridische en economische specialisten, federaties en belangenverenigingen.