Voor wie?

Producenten van biomassa en biogebaseerde producten

De B2BE Facilitator is er voor innovatieve ondernemers.

Enerzijds producenten van biomassa die afzetkanalen zoeken buiten de klassieke agrovoedingsketen. Denk aan ondernemers in de land- en tuinbouw, visserij, aquacultuur, voeding, dranken, enz. die 'iets' willen doen met innovatieve teelten of een hoogwaardige afzet zoeken voor neven- en reststromen.

Anderzijds kmo's en ondernemers uit de industrie die hun producten of processen willen verduurzamen door fossiele grondstoffen te vervangen door grondstoffen uit lokale biomassa.

Wat is bio-economie?

Het proces waarbij biologische rest- en nevenstromen of biomassa (her)gebruikt worden als alternatieven voor fossiele grondstoffen in de groene industrie.

Denk aan farmaceutische producten, additieven, gewasbeschermingsmiddelen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten, cosmetica, verf, plastic, rubber en andere technische materialen, voeders, ... op basis van componenten uit oogstresten van groenten, appels met hagelschade, garnaalpellen, snijresten uit de frietfabriek, steeltjes van snijbloemen, perskoek uit de sappenindustrie, enz.

De toepassingen in de bio-economie zijn dus breed en overlappen soms met andere economieën, zoals de circulaire. Toch is het niet hetzelfde. In de bio-economie vertrekt men wel vanuit een duurzaamheidsgedachte, maar de keten is niet per definitie circulair.

Wat is bio-economie NIET?

Wat we in het kader van het Beleidsplan bio-economie niet onder bio-economie verstaan, zijn toepassingen in voeding en energieproductie.

Voelt u zich aangesproken? Neem contact op