Zoekresultaten voor Witloof

Nieuws | 04/02/2022

Ligt er straks niet-bitter witloof op uw bord?

Ligt er straks niet-bitter witloof op uw bord?

Voor het eerst zijn Belgische onderzoekers erin geslaagd om het ‘bittergen’ van witloof en cichorei uit te schakelen.

Nieuws | 27/01/2022

Minder bitter witloof en cichorei? Onderzoekers slagen erin ‘bittergenen’ uit te schakelen met CRISPR/Cas9 technologie.

Minder bitter witloof en cichorei? Onderzoekers slagen erin ‘bittergenen’ uit te schakelen met CRISPR/Cas9 technologie.

Onderzoekers zijn erin geslaagd witloof en cichorei te creëren die nauwelijks nog bittere stoffen bevat. Dat deden ze door met de beroemde CRISPR/Cas9 technologie alleen dié genen uit te schakelen die de aanmaak van bitterstoffen in de planten aansturen.

Onderzoeksprojecten

Witloofbarometer

De Nationale Proeftuin voor Witloof, Inagro-afdeling witloof, Boerenbond Consult en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek (ILVO-L&M) zetten de witloofbarometer in als een instrument om de telers te ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen en het managen van de rendabiliteit.

agrifoodtechnology.be

Witloofsnijmachine

Doel: Het manueel verwijderen van de buitenste witloofbladeren levert veel extra werk op. Bovendien is het inbrengen van de witloofkoppen in de machine erg belastend voor de operator. In dit project werd het opschonen van witloof daarom geautomatiseerd en werd naar een meer ergonomische inbrengmethode van de witloofkroppen in de machine gezocht.

Onderzoeksprojecten

Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

De evaluatie en optimalisatie van deze methoden gebeurt met de ziekteverwekkers Rhizoctonia (zwartrot) in kropsla, Pythium (vergelingsziekte) in veldsla en Sclerotina in grondwitloof. We willen ook kijken hoe we de impact van bepaalde bodemontsmettingsmethoden kunnen beperken.

Activiteiten

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Charlotte De Bruyn

Titel van het doctoraat: Ontrafeling van de sesquiterpeen lacton biosynthese pathway in Cichorium intybus gebruik makend van CRISPR/Cas9 genoom editingAbstract van het doctoraal onderzoek Industriële cichorei en witloof zijn traditionele Belgische gewassen met een belangrijke economische waarde.