Inspirerend verhaal Impactbedrijf The Seaweed Company creëert biostimulant op basis van zeewier

07/06/2022
seaweed

Biostimulantia op basis van zeewier. Het is een nog relatief onontgonnen markt, maar het Nederlandse bedrijf The Seaweed Company lanceerde, na uitgebreid testen, enkele producten die de groei en ziekteresistentie van gewassen kunnen versterken. Hun succes bouwt op eeuwenoude kennis, moderne technologie, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en het sterke geloof dat het anders kan.

Vlaamse Algenmaand

Nadat in Vlaanderen de maand mei uitgeroepen werd tot 'algenmaand', kunnen we wel stellen dat algen een spraakmakend onderwerp vormen, maar de voordelen en toepassingsmogelijkheden zijn vaak nog onvoldoende gekend bij de primaire sector, de voedings- en voederverwerkende bedrijven, de consument ... Daarom zoomen we hier graag in op de inspirerende businesscase van The Seaweed Company.

The Seaweed Company onder de loep

The Seaweed Company (Schiedam, NL) produceert wereldwijd verschillende soorten zeewier. De gedreven Nederlanders managen zeewierfarms van India tot Ierland en van Marokko tot Groenland. Het bedrijf bestaat nog maar vier jaar, maar telt al een 25-tal medewerkers. De drie oprichters hebben uiteenlopende specialisaties, maar delen de wens om positieve en tastbare impact te creëren op het milieu. De toepassingen waar The Seaweed Company op focust zijn erg uiteenlopend. Binnen hun gamma onderscheiden ze zelf twee grote productlijnen: Blue Health is gericht op humane gezondheid terwijl Blue Farming focust op het versnellen van de regeneratieve landbouw.

Gemakkelijk is het echter niet om in de huidige context een bloeiende zeewierboerderij uit te bouwen. Om de vele uitdagingen - op vlak van technologie, wetgeving en kennis - de baas te kunnen is een sterke 'drive' essentieel.

product

Dankzij de biostimulant wordt de plant weerbaarder tegen plantenziektes, waardoor er dus minder of geen pesticides nodig zijn.

Joost Wouters - The Seaweed Company

Op zeewier gebaseerde biostimulant

De vele voordelen die zeewier onze bodem en gewassen te bieden heeft, brachten de oprichters van The Seaweed Company tot het ontwikkelen van een biostimulant. Dit product kwam intussen drie jaar geleden op de markt en wordt ingezet bij verschillende gewassen zoals grassen, uien, aardappelen, gerst, bieten, maïs ...

Zeewier kweken

Een zeewierfarm wordt idealiter opgestart op een locatie waar een bepaald soort zeewier van nature voorkomt. In eerste instantie worden van deze soort fertiele planten gezocht, waarvan de sporen worden gebruikt om voldoende 'zeewierbaby's' te kweken in het labo. Eens er voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn, worden deze in het water op lijnen uitgezet.

De cijfers

Voor de productie van de biostimulant worden voornamelijk bruine zeewiersoorten (macroalgen) gebruikt. Wat de benodigde hoeveelheden betreft, vertelt Joost Wouters (SeaEO The Seaweed Company) dat er ongeveer 300 kg zeewier nodig is om 1000 l biostimulant te produceren. Om meerwaarde te creëren op de akker, moet ongeveer 100 l product per hectare verspreid worden. De biostimulant kan met vloeibare mest of andere producten vermengd worden en kan zo tegelijkertijd via de gangbare sproeimachines het land op.

Wat de kostprijs betreft zegt Wouters dat het product competitief is in prijs. Hij wijst er wel op dat het product geen vervanging is voor meststoffen of pesticides, maar een manier waarop de landbouwer extra waarde kan creëren op de akker. The Seaweed Company claimt niet dat pesticiden overbodig worden, maar benadrukt wel dat het toevoegen van de biostimulant het gebruik van kunstmest en andere chemische pesticiden drastisch kan verminderen.

Meetbaarheid onderzocht

Na uitgebreide tests, waarbij de opbrengst en de bodemkwaliteit van akkers bewerkt met de zeewierbiostimulant en akkers uit de controlegroep met elkaar vergeleken werden, bleek dat landbouwers die met de zeewierstimulant aan de slag gingen een opbrengstverhoging van 12% konden aantonen.

Vooraf de eigenschappen van de grond op basis van bodemstalen duidelijk in kaart brengen is essentieel om de werkzaamheid van het product te kunnen meten. Het soort grond (vb. kleigrond of zandgrond) kan de resultaten namelijk mee beïnvloeden. Bij de proefopstelling worden nutriënten-, koolstof- en watergehalte gemeten en met de controlegroep vergeleken. Verder onderzoekt men bijvoorbeeld hoeveel planten er per m2 groeien. Tot slot wordt ook de opbrengst uitgebreid bestudeerd. Welk proteïne- en nutriëntengehalte bevat het geoogste gewas en is er een verschil met de controlegroep? De combinatie van al deze resultaten toont de meerwaarde van het gebruik van de biostimulant aan.

Sterkere planten zorgen voor opbrengstverhoging

Uit proeven blijkt dat het gebruik van de biostimulant voor sterkere en weerbaardere gewassen zorgt. Niet alleen zijn ze beter bestand tegen biotische stress (zoals schimmels, nematoden, insecten ...), maar ook tegen abiotische stress (zoals hitte, vorst, overstromingen ...). Planten waarop de biostimulant gebruikt werd, kregen bijvoorbeeld grotere bladeren, die ervoor zorgden dat de plant aan meer fotosynthese deed. Daarnaast werd ook de wortelstructuur positief beïnvloed. De onderzoekers toonden aan dat de planten die met het product besproeid werden een fijnere wortelstructuur hadden ten opzichte van de controleplanten. Dit leidt op zijn beurt tot het beter vasthouden van water in de bodem, wat de nood aan irrigatie doet dalen.

In tegenstelling tot andere soorten biomassa is zeewier het hele jaar beschikbaar, maar ook geoogst en gedroogd zeewier is erg lang houdbaar. Dit maakt een continue productie van de biostimulant mogelijk.

Springt de primaire sector op de kar?

Op dit moment is het gebruik van biostimulantia op basis van zeewier voor veel landbouwers nog een blinde vlek, maar Joost Wouters voegt hier aan toe: "De huidige tijden - de druk op synthetische bemesting, het bodemmisbruik ... - zorgen ervoor dat de boeren er wel voor openstaan, ze worden wakker en beseffen dat er iets zal moeten veranderen." Het zijn zeker niet alleen bioboeren, maar vooral ook reguliere landbouwers die voelen dat ze een ander pad zullen moeten inslaan om aan de strengere vraag en wetgeving te voldoen.

The Seaweed Company gebruikt een aantal strategieën om de landbouwers te bereiken. Ten eerste gaan ze actief op zoek naar een aantal pioniers. De ervaringen van deze koplopers overtuigen de omliggende boeren vanzelf en zo gaat de bal aan het rollen. Goed gekozen artikels in de vakpers kunnen het verhaal ook tot bij de landbouwer brengen. Tot slot zet het bedrijf in op goede contacten met overheidsinstanties, zoals het Nederlandse LTO (Land- & Tuinbouw organisatie).

Realistische verwachtingen

De belangrijkste boodschap die The Seaweed Company wil uitdragen is dat zeewier geen absoluut wondermiddel is. Wie een miraculeuze opbrengstverhoging verwacht, zal bedrogen uitkomen, maar het gebruik van de biostimulant in combinatie met een regeneratieve aanpak in de praktijk, kan op lange termijn wel écht het verschil maken. Daarom is het essentieel dat landbouwers het nut van deze biostimulant inzien en op lange termijn hun processen gaan aanpassen.

landbouwer op veld

Op dit moment is ons grootste knelpunt mankracht om het product onder de aandacht te brengen. Daarom zoeken we steeds partijen met wie we kunnen samenwerken om ons verhaal te vertellen en om boeren te woord te staan.

Joost Wouters - The Seaweed Company

De weg naar opschaling

Onderzoek naar het gebruik van biostimulantia in de primaire sector gaat relatief traag vooruit, want werken met de natuur, betekent ook werken met respect voor de seizoenen. Ondanks de langzame vooruitgang, blijft The Seaweed Company ervan overtuigd dat er toekomst zit in het gebruik van biostimulantia op basis van zeewier. In de komende jaren wil het impactbedrijf graag het gamma uitbreiden tot een zevental producten, die specifiek werkzaam zijn op bepaalde bodemtypes. Concreet is het zijn ambitie om over tien jaar een half miljoen boeren te overtuigen om de zeewierstimulant in hun landbouwpraktijk te integreren en zo de regeneratieve landbouw te ondersteunen.

Op vandaag wordt het gebruik van biostimulantia nog relatief weinig op grote schaal getest en dat is jammer vindt Joost Wouters. Hij pleit er dan ook voor dat onderzoekscentra hier in de toekomst sterker op inzetten en hij benadrukt dat samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen erg belangrijk is om het prijskaartje van het onderzoek te drukken.

Europese wetgeving op komst

Tot nu toe ontbrak in Europa elke vorm van wetgeving inzake het gebruik van biostimulantia. Dit zorgde voor een grote vrijheid bij producent en gebruiker. Vanaf juli worden er nieuwe regels verwacht, maar hopelijk zullen deze het gebruik niet belemmeren.

Om een positieve switch ten opzichte van het gebruik van biostimulantia te versnellen moeten alle stakeholders - van landbouwer tot consument, tot overheden - overtuigd worden van het belang hiervan. Ook de B2BE Facilitator speelt hier graag een rol in. Omdat de betrokken actoren nog veel vragen hebben bij de beschikbaarheid, de toepassingsmogelijkheden en het wettelijk kader rond gebruik en productie van bio-pesticiden en stimulantia, zoomt de B2BE Facilitator hier de komende maanden op in. Wie concrete vragen of ideeën heeft mag ons altijd contacteren: info@b2be-facilitator.be

Algemene informatie
PartnersThe Seaweed Company
Primaire sectorAkker- & Tuinbouw
Toepassingssector

Primaire sector

Biomassa

Macroalgen | Bruinwieren

Website

The Seaweed company
Ontwikkelingsfase
Commercieel | Opschaling


meer opbrengst