Event Bijeenkomst reststroomverwaarding

event reststroomverwaarding

Op welke manier draagt de verwaarding van tuinbouwreststromen bij aan de transitie naar een circulaire economie?

Op woensdagmiddag 19 april organiseert Platform Tuinbouwreststromen een event waarbij diverse bestaande en toekomstige ketens toegelicht worden door telers en overige marktpartijen. Het zal een informatieve en interactieve middag worden, waarbij telers de kans krijgen om hun ervaringen te delen en met name inspiratie op te doen omtrent het verwaarden van reststromen.
Het event zal plaatsvinden vanaf 14:00 tot ongeveer 18:00, op de Brightlands Campus Greenport Venlo (Villafloraweg 1).


Aanmelden is gratis.