Contactdag Open-Veld-dag waterteelten

openveld

Het hoeft weinig uitleg, droogte en hevige neerslag hebben de provincie West-Vlaanderen al meermaals getroffen. Bovenstrooms water vasthouden is een van de mogelijkheden om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Zoveel mogelijk water op het perceel vasthouden kan onder meer door het telen van gewassen die water en overstroming goed verdragen.Inagro onderzoekt in het Water+Land+Schap Project 2.0 of waterbehoud en landbouw met elkaar te verzoenen valt. Oeververbreding kan door een oppervlak specifiek te gaan verlagen en het peil van de dichtbij gelegen waterloop te verhogen door stuwdammen te plaatsen.

Het bufferen van water in landbouwgebied biedt een mogelijke oplossing tegen problemen gerelateerd aan overstroming na intensere zomeronweders en grote volumes winterneerslag. Daarnaast wordt de afvoer van water vertraagd en wordt dus ook de infiltratie in de bodem verhoogd door de oeverwerking. Dit kan een positief effect hebben op het aanvullen van de grondwaterreserves met als gevolg dat de lokale omgeving robuuster wordt tegen langdurige droogte. Daarnaast wordt ook bekeken of de zuiverende effecten van bepaalde teelten zoals riet of lisdodde een positief effect kunnen hebben op de waterkwaliteit.

Met het oog op de klimaatverandering willen de partners bovendien experimenteren met nieuwe technieken om een robuuster watersysteem te combineren met (alternatieve) landbouwteelten zoals watermunt, waterkers en moeras-vergeet-me-nietje. Opbrengsten en waardeketens worden in beeld gebracht om zo de rendabiliteit te evalueren.

Benieuwd naar de eerste resultaten? Op woensdag 30 augustus nodigen stad Roeselare, de gemeente Hooglede en Inagro je graag uit om het veld te bezichtigen en inspiratie op te doen.

Voorlopig programma

  • 14.00 u: Ontvangst
  • 14.30 u: Verwelkoming
  • 14.50 u:
    • Hoe kweek je waterteelten
    • Toelichting financiële balans en beleidsaspecten
  • 15.45 u: Netwerkmoment met drankje