Event ReJuice Kick-off evenement

rejuice

Het ReJuice project organiseert zijn kick-off evenement online met een webinar op 12 juni van 16:00 tot 17:00 (CEST). Het project zal worden voorgesteld door de verschillende werkpakketleiders. Ook zullen er 2 getuigenissen worden gegeven door VARTA en Shots Technics.

Het ReJuice-project gaat van start!

Op woensdag 12 juni van 16.00u tot 17.00u organiseren de partners van het ReJuice-project hun kick off webinar. Tijdens dit online evenement worden de verschillende projectdoelstellingen verduidelijkt.

  1. Vanuit hun ervaring getuigen de projectpartners VARTA-valorisatielab en Schots Technics over de vraag die bij hen leeft om groenafval te valoriseren, economisch en ecologisch, door de extractie van sap.
  2. Universiteit Gent, United Experts en Avans Hogeschool belichten de stappen die worden gezet binnen het project:
  • Hoe gaan we reststromen verwerken naar bruikbaar sap?
  • Hoe maken we van dat sap producten die op de markt kunnen worden gebracht?
  • Hoe stellen we een waardeketen op om te komen tot succesvolle business cases?

Tot slot is er een moment om vragen te beantwoorden.

Programma