Nieuws B2BE Workshop Stabilisatie en valorisatie van groen akkerloof

09/05/2023
agrotopia

Dinsdag 25 april ontving de B2BE Facilitator 27 deelnemers voor de workshop “Stabilisatie en valorisatie van groen akkerloof”. De deelnemers waren evenredig verdeeld uit verschillende sectoren: 33% onderzoekers, 30% verwerkende bedrijven, 15% anderen, 15% organisatie en 7% landbouwers of landbouworganisaties. Tijdens de workshop werden de deelnemers geïnspireerd door vier keynote sprekers:

Naast deze inspirerende talks konden de deelnemers een rondleiding volgen doorheen Agrotopia en gingen ze zelf aan de slag tijdens een interactieve brainstorm met als thema “Groen akkerloof als grondstof ”.

brainstormsessieTijdens deze brainstorm kwamen enkele interessante bevindingen naar boven: zo zijn er al verschillende hedendaagse toepassingen voor groen akkerloof, bv. compostering, voeder, bioraffinage, fermentatie,… maar dit kan in de toekomst nog hoogwaardiger bv. door extractie van bioactieve componenten, biopesticiden, biostimulanten, humane voeding … De deelnemers somden verschillende barrières op waaraan gewerkt dient te worden om dit thema over heel de keten een succes te maken. Enkele van deze knelpunten zijn o.a. logistiek (inzameling, biomassahubs, oogstmachines …), wetgeving, technologische opschaling, samenwerking doorheen de keten, economische haalbaarheid …

brainstorm2

De B2BE Facilitator werkt momenteel ideeën uit voor korte wetenschappelijke studies die enkele van deze knelpunten zullen aanpakken.