Algemeen Eerste resultaten - Vlasnevenstromen creëren business

14/03/2022
banner vlas

Vlassector spreekt ambitie uit

Naar aanleiding van het eerste thema van de B2BE Facilitator: “Valorisatie van droge gewasresten” werd een meeting met het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) opgezet. Jan Sijnave en Véronique Standaert van het ABV maakten duidelijk dat de vlassector een sterke ambitie heeft om het vlasareaal te verdubbelen. Dit om te kunnen voldoen aan de stijgende marktvraag naar vlasvezel.

Bij de verwerking van 1ha vlas komt er 50% vlasvezel en 50% vlasnevenstromen vrij. Daarom dient er ook voor de vlasnevenstromen voldoende nieuwe afzet gecreëerd te worden. Enkele cijfers: gemiddeld komt er per jaar 30.800 ton lange vezel, 22.000 ton korte vezel, 70.400 ton vlaslemen, 8 ton vlasstof, 2.500 ton kloddenlemen en 20.000 ton lijnzaad vrij. Om de (nieuwe) afzetmogelijkheden te onderzoeken werd een workshop georganiseerd met zowel de vlassector als de brede verwerkende industrie.

B2BE faciliteert

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseerde de B2BE Facilitator zijn eerste matchmaking workshop: Vlasnevenstromen creëren business (15h00-20h00). Door de nog onduidelijk coronasituatie ging de workshop online door. Er namen 69 mensen effectief deel aan de meeting. Zij waren afkomstig uit verschillende sectoren: industriële bedrijven (29%), ILVO & organisatieteam van de workshop (14%), onderzoeksinstellingen (14%), vlassers & ABV vertegenwoordigers (12%), bracheorganisaties, pers & speerpuntclusters (10%), overheidsinstellingen (9%), VLAIO & andere investeerders (9%).

Inspirators aan het woord

De workshop startte met een aantal keynote sprekers. Het ABV stak van wal met een interessante uiteenzetting over de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van vlasnevenstromen. Vervolgens had Bart Vandecasteele (ILVO) het over mogelijke agro toepassingen zoals biochar en vervezeling van vlaslemen voor teeltsubstraten. Prof. Desplentere (KUL) besprak thermoplastische materialen zoals korte vezel composieten en met vlaslemen gevulde composieten zoals de Mc Donalds tray of de Oscar swing stoel. Daarna kwam Prof. Sels (KUL) aan het woord. Hij had het over een aantal chemische toepassingen zoals het extraheren van cellulose, hemicellulose, lignine, suikers, lignine olie en pulp uit vlasnevenstromen. Lignine olie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor polymeer additieven of voor gewasbescherming. Pulp aan de andere kant kan gebruikt worden voor voederadditieven of biobrandstof(additieven). Tot slot bracht Alexander Mijts (VIBE) inzichten over het gebruik van vlasnevenstromen in de bouwsector. Hij haalde voorbeelden als isolatiedekens, akoestische isolatie en spaanplaten aan. Bovendien werden er ook drie vlassers geïnterviewd om een meer praktische kijk te krijgen op de vlassector.

Brainstorm & Pitches in kleine groep

Na de keynotes werden de deelnemers verdeeld in kleinere groepen zodat er gemakkelijker gebrainstormd kon worden. Dit gebeurde op basis van de op voorhand doorgegeven interesse van de deelnemers.

In de verschillende groepjes werd op één van de volgende thema’s gefocust: agro toepassingen (2 groepen), bouw toepassingen (1 groep) en nieuwe materiaal toepassingen (2 groepen). Door de evenredige verdeling van de deelnemers was er in elke subgroep een mooie variatie van achtergronden, kennis en ervaring aanwezig. Naast andere, reeds gevestigde bedrijven kregen innovatieve startups: Circular Matters, Novel Yeast en Ariadne Innovation in dit deel de kans om hun business cases te pitchen. In totaal namen 55 mensen deel aan dit deel van de workshop en 46 bleven actief tot op het einde.

One-to-one meetings

Het derde luik van de workshop bestond uit een one-to-one netwerkmoment via het online netwerkplatform Conversation Starter. Op het platform werden 37 profielen aangemaakt. Er werden 30 connecties gelegd tussen deze deelnemers, waarbij 20 one-to-one videocalls plaatsvonden. Concreet vonden er 9 connecties plaats tussen vlassers en industriële bedrijven, 3 tussen vlassers en financieringsinstellingen zoals VLAIO of PMV.

Knelpunten en opportuniteiten aanpakken

De B2BE Facilitator gaat nu aan de slag met de verkregen informatie zoals de mogelijke toepassingen van vlasnevenstromen, de opportuniteiten en de knelpunten die hierbij komen kijken. Belangrijke knelpunten die onafhankelijk van de toepassingssector naar voren kwamen, zijn conditionering en logistiek. Maar ook opportuniteiten dienen zich in de drie deelsectoren aan: in agro kan de afzet uitgebreid worden en ook de sectoren bouw en nieuwe materialen bieden zich aan. De B2BE Facilitator stelt zich nu tot doel om de nieuwe connecties – gemaakt tijdens de workshop – verder te verdiepen en faciliteert zo productieve samenwerkingen.

Nog meer weten?

Lees dan zeker volgend gedetailleerd rapport over het werk dat de B2BE gedaan heeft rond vlasnevenstromen!