Persbericht | Projectnieuws Groeien mierik, lavas- of grote engelwortel binnenkort ook op jouw veld? Aromatische wortelgewassen bieden meerwaarde voor landbouwer en verwerkende industrie.

01/07/2023

Met Aroma-roots is het startschot gegeven voor de teelt van innovatieve wortelgewassen zoals mierik, grote engelwortel en lavas. Deze aromatische gewassen lenen zich uitstekend tot multivalorisatie en bieden veel potentieel voor wie zoekt naar een nieuwe teelt binnen het rotatieschema. Landbouwers met ambitie kunnen intekenen in het project en direct van start gaan.

Gewasdiversificatie als uitgangspunt

Om eenzijdige uitputting van de bodem te voorkomen, werden een heel aantal vergroeningsmaatregelen door de EU opgelegd. Deze nieuwe regels zetten de landbouwers aan om te diversifiëren. Ook bij de B2BE Facilitator lopen er veel vragen binnen van landbouwers die op zoek zijn naar nieuwe teelten. Ten opzichte van de traditionele teelten zoals korrelmaïs en zomergranen bieden aromatische gewassen een grote meerwaarde, want het diepe wortelgestel verrijkt de bodem. Jasmine Versyck, business developer bij de B2BE Facilitator merkt daarbij op dat de kennis over die alternatieve gewassen vaak nog te klein is en daarin wil Aroma-roots graag verandering brengen. Rutger Tallieu van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant voegt hieraan toe dat er binnen het project specifieke aandacht zal gaan naar de mechanisatie van de teelt zoals mechanische onkruidbestrijding en oogsttechnologie.

Mieriksmayonaise of lavasbouillon, matchmaking maakt het mogelijk

Via matchmaking zullen landbouwers en verwerkers met elkaar in contact gebracht worden. Het doel? Meer zekerheid creëren over de afname en de aanvoer van kwalitatieve grondstoffen. Gerda Cnops, projectbegeleider en plantenexpert bij ILVO voegt daaraan toe dat “ook de retail, de versmarkt de diepvriesgroentensector, etc. actief zullen worden aangesproken binnen dit project.” Enerzijds is dit dus een warme oproep naar landbouwers die interesse hebben om de aromatische gewassen op te nemen in hun rotatieschema, maar anderzijds is dit ook een uitnodiging naar de R&D afdelingen van de voedings- en drankensector om op zoek te gaan naar nieuwe toepassingen op basis van de biomassa van aromatische gewassen. In de toekomst worden mayonaise met mierik, in plaats van mosterd, of bouillon met lavas, in plaats van selder, misschien wel het nieuwe normaal.

Multivalorisatie als troef

In principe kunnen zowel het verse plantmateriaal (wortel, stengel, zaden, bladeren...) als de geëxtraheerde aroma’s gevaloriseerd worden, weet Ellen Martens van Flanders’ FOOD. Met de bladeren maak je frisse salades, uit de zaden kan thee getrokken worden en ze vinden ook hun afzet als smaakmaker in de drankensector. Uit de wortels worden dan weer aromatische extracten gehaald die de basis vormen voor parfums, cosmetica, medicatie… De mogelijkheid tot multivalorisatie is de grote troef voor het telen van aromatische gewassen zegt Emma Van Steenweghen van Boerenbond. Ze benadrukt wel dat het in de eerste plaats belangrijk is om te onderzoeken in hoeverre de verschillende onderdelen van de plant op vandaag al gevaloriseerd worden.

Bio-economie stimuleert de teelt van aromatische wortelgewassen

Onder impuls van de B2BE Facilitator zal er binnen het project Aroma-roots gezocht worden naar hoogwaardige valorisatiemogelijkheden voor alle plantonderdelen. Bovendien wordt ook het potentieel van de reststromen die vrijkomen bij de verwerkende industrie verder in kaart gebracht. Versyck: “In eerste instantie denken we dat de overblijvende pulp in veevoeder verwerkt kan worden, maar misschien zijn er ook voor deze biomassa nog andere en meer hoogwaardige toepassingen?”.

Interesse om deel te nemen?

Heb je interesse in het telen van aromatische wortels? Zoek je (lokale) biomassa voor jouw innovatieve producten? Of heb je ideeën over mogelijke valorisatietoepassingen? Contacteer de B2BE Facilitator!

Contact

Vragen?

Contacteer ons

Jasmine Versyck

Business Developer in Bioeconomics

Gerda Cnops

Onderzoekster ILVO