In de media | Partner nieuws Living Lab Circulair wil de rol van landbouw nog sterker maken in de circulaire economie

Living Lab Circulair
Living Lab Circulair

Landbouw is een belangrijk schakel in de circulaire economie. Inagro wil met het Living Lab Circulair innovaties onderzoeken en inzetten op een nauwere samenwerking.

De Europese Unie produceert elk jaar meer dan 2,5 miljard ton afval. Die enorme afvalproductie en de afhankelijkheid van eindige grondstoffen doen de vraag naar circulaire economie stijgen. De denkoefening over circulariteit is dan ook al langer aan de gang: hoe kan de maatschappij niet alleen meer hernieuwbare grondstoffen, maar ook de reststromen zoveel mogelijk benutten? Volgens onderzoekscentrum Inagro is een belangrijke rol weggelegd voor de landbouw. Met het oog op intensere samenwerking in circulaire economie richt Inagro het Living Lab Circulair op.

Circulaire economie maakt het mogelijk om materialen en voedsel te produceren binnen de grenzen van de planeet. Het onderzoekscentrum identificeert daarbij vier belangrijke stromen waarop gewerkt kan worden: water, nutriënten, biomassa en energie.

Lees meer over het Living Lab Circulair op de Inagro website of in dit VILT artikel