Persbericht Locomotief op bakolie rijdt in Gentse haven

03/04/2024 Bron: VILT
trein

De Frikandel XXL is niet meer het langste voorwerp dat wordt aangedreven op gebruikte olie. In de Gentse haven tuft de eerste locomotief die rijdt op biobrandstof geproduceerd uit afgewerkte bak- en braadolie. Hoewel dit al wordt gebruikt in scheepsmotoren en eenvoudige verbrandingsinstallaties, heeft spoorvrachtoperator Lineas de primeur om dit als eerste toe te passen op een locomotief.

De aandrijving van deze locomotief is gedoopt tot FAME, afkorting voor Fatty Acid Methyl Ester. Het gaat om een biobrandstof die onder meer wordt geproduceerd uit non-food grondstoffen zoals afgewerkte bak- en braadolie. Dit afvalproduct zou een stuk duurzamer zijn dan biobrandstof op basis van koolzaad. Momenteel bevindt Lineas zich in de laatste testfase, die naar verwachting tot juni van dit jaar zal lopen. Deze tests, die samen met het Agro-industrieel concern Cargill werden opgezet, zijn van cruciaal belang om de prestaties en betrouwbaarheid van de locomotieven die op FAME rijden te valideren voordat ze operationeel worden.

Treinen zijn doorgaans een milieuvriendelijk transportmiddel, gezien ze rijden op elektriciteit. Maar op plaatsen waar geen hoogspanningsleidingen zijn getrokken, zoals in sommige zones van Vlaamse havens, zou FAME dus een interessant alternatief zijn voor vervuilende dieselmotoren. De grondstoffen zijn in ruime hoeveelheden beschikbaar bij Cargill. De uitstootwaarden van deze brandstof zouden 84 procent gunstiger zijn in vergelijking met diesel, zolang de gebruikte brandstof voldoet aan strenge criteria. Zo moet de FAME afkomstig zijn uit afvalstromen en gecertificeerd zijn volgens de Europese richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II).

Het is echter nog niet mogelijk om deze brandstof wijdverspreid te gebruiken. Momenteel ontbreekt het aan tankinfrastructuur voor de bevoorrading van biobrandstoffen, wat de onmiddellijke uitrol ervan belemmert. Lineas roept op tot samenwerking tussen alle belanghebbenden om deze cruciale infrastructuur te ontwikkelen en de transitie naar duurzame transportbrandstoffen te versnellen. "We hebben in totaal in Europa 150 dieseltreinen rijden", zegt COO Kurt Coffyn van Lineas. "Het is onze ambitie om ze allemaal om te schakelen."