Projectnieuws Restaarde proper terug naar de akker?

23/08/2021

Besmette restaarde van aardappelen en wortelgroenten vrij krijgen van aaltjes en knolcyperus, én een pilootinstallatie opzetten in een verwerkend bedrijf, dat is het doel van het vervolgproject op Restaarde Circulair.

foto van de plant knolcyperus
knolcyperus - foto Blahedo

Het project 'Restaarde Circulair 2' bouwt verder op een eerste project met dezelfde naam. Het doel is hier om verder te zoeken naar een haalbare manier om besmette restaarde vrij van aaltjes te krijgen. Bovendien nemen de onderzoekers deze keer ook de besmetting met knolcyperus, een zeer moeilijk uit te roeien onkruid, mee onder de loep. De bedoeling is om restaarde te ontdoen van deze contaminaties waardoor het besmettingsrisico tussen akkers nihil wordt. Verspreiding van aaltjes en knolcyperus gebeurt passief en dit vooral via besmette grond die meekomt met geoogste aardappelknollen en wortelgroenten. De grond wordt bij de verwerker of verpakker verwijderd en daarna afgevoerd. Zeker voor aardappelen aangevoerd uit andere landen is dit een probleem wegens de Europese wetgeving inzake het transport van grond.

In het vorige Restaarde Circulair project bleek het mogelijk om quarantaine nematoden (ILVO) te doden via verhitting. Dit onderzoek wordt nu uitgebreid met knolcyperus (UGent) en opgeschroefd naar praktijkschaal. Partner UGent onderzoekt de haalbaarheid om via microgolftechniek, wervelbedopwarming of stoominjectie de nodige verhittingscondities te realiseren voor het afdoden van aardappelcysten en knolcyperus. De Bodemkundige Dienst van België controleert de kwaliteit van de restaarde na opwarming. Flanders’ Food coördineert dit COOCK project en zorgt voor de overdracht van de nieuwe technologie naar de praktijk.

De techniek zal worden gevalideerd door het bouwen van een pilootinstallatie bij een aardappelverwerkend bedrijf, indien de nodige condities voor opwarming, en dus afdoding van cysten en knolcyperus, realiseerbaar blijken. Vooral aardappelverwerkende bedrijven zijn potentiële afnemers voor deze technologie, maar ook verwerkers van bieten en vollegrondsgroenten. Dat de sector dit onderzoek ondersteunt, ook voor een groot deel financieel (COOCK project), toont de relevantie van dit project.

logobanner project restaarde

Vragen?

Contacteer ons

Nicole Viaene

Expert plantengezondheid

Ook interessant

In de media 30/09/2020

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

Witloof
Het gebruik van reststromen voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen via innovatieve technieken draagt bij tot het sluiten van de kringlopen en op termijn tot een betere rentabiliteit van de betrokken b...