Specialty chemicals uit lokale biomassa

specialty chemicals

Zowel bij consumenten als producenten groeit het besef dat we duurzamer moeten omspringen met onze bestaande grondstoffen en actief op zoek moeten gaan naar duurzame, groene en economisch interessante alternatieven. In heel wat verschillende biomassa(rest)stromen, nevenstromen en primaire producten zitten interessante structurele en/of actieve componenten die gevaloriseerd kunnen worden in de chemische industrie. In de Vlaamse context wordt voornamelijk gesproken over beperkte volumes aan biomassa. Daarom hebben we ervoor gekozen om te focussen op de valorisatie van 'speciality chemicals' en niet op op 'bulk chemicals'.

De componenten uit de biomassa(rest)stromen hebben veel potentieel om een waardige tegenhanger te worden voor de van oudsher gebruikte componenten uit fossiele grondstoffen zoals aardolie. Onderzoek naar deze natuurlijke componenten is daarom erg belangrijk voor het verduurzamen van de Vlaamse chemische sector. Enkele voorbeelden van natuurlijke componenten waar vandaag al succesvol mee geëxperimenteerd wordt, zijn bijvoorbeeld lignine uit vlaslemen of het winnen van industriële oliën uit goudsbloem.

Landbouwers zijn zich vaak nog te weinig bewust van de (industriële) waarde van hun nevenstromen. De B2BE Facilitator wil helpen deze bewustwording te creëren en wil daarom verwerkende bedrijven die op zoek zijn naar specifieke moleculen verder in kaart brengen.

Met dit thema wil de B2BE meerwaarde creëren binnen verschillende sectoren. Van landbouwers, tot aquacultuur, chemische industrie, logistieke keten (ophalers, verwerkers) … Bovendien sluit de B2BE hiermee naadloos aan bij de werkagenda bio-economie van Vlaanderen Circulair. Hierin werd ook de ambitie geformuleerd om in te zetten op 'bio-chemicaliën die bijdragen aan een verduurzaming van de Vlaamse chemie'. Vlaanderen beschikt over hoog technologische expertise over het verwerken van biomassa tot chemische bouwstenen.

De impact van dit thema is te bepalen aan de hand van NACE-codes.

Meer weten over de B2BE workshop Specialty chemicals uit lokale biomassa?

Ook interessant

Nieuws 14/12/2023

4 December | Specialty chemicals uit lokale biomassa

specialty chemicals
Op 4 december organiseerde de B2BE Facilitator in samenwerking met VLAIO - Team bedrijfstrajecten en de Karel de Grote Hogeschool de interactieve workshop 'Specialty chemicals uit lokale biomassa'.