Stabiliseren en valoriseren van groen loof

groentenveld

Thema 3 (januari-juni 2023)

Bij het oogsten van land- en tuinbouwgewassen blijven er heel wat blad- en stengelresten van de plant op het land achter. We denken aan bietenbladeren, tomatenloof, koolbladeren, preigroen, spruitstokken, broccolistengels, ...

Er zijn logistieke uitdagingen bij de inzameling, stabilisatie en verwerking van deze biomassastroom. Groen loof bevat veel vocht en daardoor is er veel kans op vergisting of verrotting. Biedt het drogen of persen van de plantenresten een oplossing? Hoe krijg je groen loof vanop het veld tot bij de verwerker? Dient de oogstmethode aangepast om het groene loof achteraf te kunnen valoriseren? Bieden deze extra behandelingsprocessen voldoende economische meerwaarde om de extra kosten en investeringen te verantwoorden?

Bij het valoriseren van groen loof zijn een groot aantal actoren betrokken. Hieronder een overzicht van de betrokken producenten en afnemers:

- tuinbouw: tomaat, paprika, komkommer, aubergine,....
- grove groenten: spruitstokken, koolbladeren, broccolistengels
- akkerbouw: loof van suikerbieten...
- veilingen
- verwerkers naar o.a. papier, bioraffinage, chemie,...

suikerbiet

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE Facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.

Ook interessant