Stabiliseren en valoriseren van groen loof

groentenveld

De B2BE facilitator focust elke zes maand op een ander thema. Bij het bepalen van de thema's wordt gepolst bij actoren uit de primaire sectoren, de industrie, kennis- en onderzoeksinstellingen.

Thema 3 (januari-juni 2023)

Stabiliseren en valoriseren van groen loof

Bij het oogsten van land- en tuinbouwgewassen blijven er heel wat blad- en stengelresten van de plant op het land achter. We denken aan bietenbladeren, tomatenloof, koolbladeren, preigroen, spruitstokken, broccolistengels, ...

Er zijn logistieke uitdagingen bij de inzameling, stabilisatie en verwerking van deze biomassastroom. Groen loof bevat veel vocht en daardoor is er veel kans op vergisting of verrotting. Biedt het drogen of persen van de plantenresten een oplossing? Hoe krijg je groen loof vanop het veld tot bij de verwerker? Dient de oogstmethode aangepast om het groene loof achteraf te kunnen valoriseren? Bieden deze extra behandelingsprocessen voldoende economische meerwaarde om de extra kosten en investeringen te verantwoorden?

Bij het valoriseren van groen loof zijn een groot aantal actoren betrokken. Hieronder een overzicht van de betrokken producenten en afnemers:

- tuinbouw: tomaat, paprika, komkommer, aubergine,....
- grove groenten: spruitstokken, koolbladeren, broccolistengels
- akkerbouw: loof van suikerbieten...
- veilingen
- verwerkers naar o.a. papier, bioraffinage, chemie,...

suikerbiet

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE Facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.

Ook interessant

Activiteit | Nieuws 20/04/2022

B2BE Studiedag valorisatie van lokale houtstromen

workshop
Op 31 maart organiseerde de B2BE Facilitator (samen met ANB, VLM en Pro Natura) een eerste fysieke event over de Valorisatie van lokale houtstromen in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (R...