Valorisatie van droge gewasresten

combine harvester

Thema 1: november 21-mei 22

Tijdens het oogsten en verwerken van akkerbouw- en nijverheidsgewassen zoals vlas, korrelmais, tarwe en eiwitgewassen ontstaan droge gewasresten (bv. stro, vlaslemen, scheven...).

In dit thema gaan we op zoek naar nieuwe en hoogwaardige valorisatietrajecten voor deze nevenstromen. Een bijzondere focus wordt hierbij gelegd op de logistieke en juridische uitdagingen die de betrokken actoren moeten overwinnen om tot een succesvolle implementatie van de nevenstroom te komen.

Betrokken sectoren

Binnen deze opdracht werd ervoor gekozen om tarwestro buiten beschouwing te laten. Er bestaan momenteel al een heel aantal toepassingen voor de valorisatie van tarwestro en dat o.a. in de landbouw en andere sectoren.

De B2BE facilitator stelt zich tot doel om missende schakels in de productieketen met elkaar te verbinden en het contact tussen de betrokken actoren te faciliteren. In de komende zes maand zullen we proberen om zoveel mogelijk akkerbouwers (primaire sector) met de verwerkende industrie in contact te brengen en vice versa. Bij dit proces zullen we ook speciale aandacht besteden aan het in kaart brengen van de logistieke partners.

In de tabel hieronder volgen de tonnages van de beschikbare droge gewasresten binnen Vlaanderen waarvoor we de toepassingen binnen de bio-economie verder zullen onderzoeken:

tonnages

We stellen ons tot doel u regelmatig op de hoogte te houden over onze bevindingen en de vorderingen die we maken binnen het matchmaking proces. Ter illustratie geven wij u graag nog de verschillende stappen van onze werking mee:

werking

Meer weten over de resultaten van de B2BE workshops?

Lees alles over de Workshop: Vlasnevenstromen creëren business.


Of klik hier voor het uitgebreide Verslag Studiedag: Valorisatie van lokale houtstromen.

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE Facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.