B2BE facilitator, matchmaker in bio-economie

De B2BE facilitator brengt ondernemers uit de land- en tuinbouw, mariene sector en voedingsindustrie samen met industriële partners rond groene innovaties in de fossielvrije 'bio-economie'. Bent u op zoek naar nieuwe afzetkanalen voor uw reststromen of andere biomassa? Zoekt u lokale grondstoffen of technologische oplossingen voor bio-gebaseerde producten met minimale klimaatimpact? Neem dan snel contact op. Samen brengen we versnelling in de Vlaamse bio-economie.

Blijf op de hoogte

Wat doen we?

Kort samengevat: we koppelen de partijen die nodig zijn om innovatieve producten in de bio-economie te ontwikkelen, en doorlopen met hen de eerste stappen richting marktintroductie.

Dat betekent dat we de juiste partijen identificeren en met elkaar in contact brengen, eventuele technologische obstakels in kaart brengen en ook daar de juiste partijen voor aantrekken, vertrouwen creëren tussen al deze partijen en een eerste inschatting maken van de economische haalbaarheid van het gezamenlijke traject.

Dit doen we o.a. thematisch: elke 6 maanden werken we rond een ander relevant thema dat gekozen wordt in samenspraak met de primaire sectoren en de industrie. Op die manier houden we het tempo hoog.

Lees meer

Voor wie?

  • Producenten van biomassa en groene reststromen. Denk aan ondernemers in de land- en tuinbouw, visserij, aquacultuur, voeding, dranken, enz. die afzetkanalen zoeken buiten de klassieke agrovoedingsketen.
  • Kmo's en ondernemers uit de industrie die hun producten of processen willen verduurzamen door fossiele grondstoffen te vervangen door grondstoffen uit lokale biomassa.

Lees meer

Waarom?

We willen de ontwikkeling van de bio-economie in Vlaanderen versnellen. Dat is een ambitie die de Vlaamse regering formeel uitspreekt in het Vlaams Beleidsplan Bio-economie.

Wie zijn we?

De B2BE facilitator is een opdracht die door ILVO uitgevoerd wordt in het kader van het Vlaams Beleidsplan Bio-economie. ILVO werkt in het platform nauw samen met de departementen EWI en LV van de Vlaamse overheid, maar reikt ook de hand naar alle andere onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, juridische en economische specialisten, federaties en belangenverenigingen.

Neem contact op

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.

Updates

Inspirerend verhaal 09/01/2022

Microalgen: duurzame biomassa van de toekomst?

micro-algen proefbuis
Met het blote oog vallen ze niet waar te nemen, maar kunnen deze microscopisch kleine algen een rol spelen in de verdere verduurzaming van Vlaamse landbouwbedrijven? Landbouwer Kris Heirbaut begon met...

Agenda

Event

Save the date:

Online
bioswitch

Interested in switching from fossil-based to bio-based approaches? We bring you examples of success cases from different sectors!

Event

International Conference on Cellulose Fibres 2022

Hybrid event - Cologne (DE)
logo cellulose fibres

The success story of cellulose fibres continues - plastic bans drive innovation Cellulose fibres are among the winners of the European 'Sin...

Event

Februari Algenmaand 2022

algen detail

Interesse in de productie en het gebruik van algen als grondstof voor veevoeder of als nieuw ingrediënt in humane voeding?

Event

Week van de Circulaire Economie

logo week van de circulaire economie

Professionals organiseren van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien ...

Workshop

Vlasnevenstromen creëren business

Online event
vlas

Tijdens het oogsten en verwerken van vlas ontstaan droge gewasresten zoals kaf, vlaslemen, vlasstof... De B2BE Facilitator onderzoekt het po...