B2BE Facilitator, matchmaker in bio-economie

De B2BE Facilitator brengt ondernemers uit de land- en tuinbouw, mariene sector en voedingsindustrie samen met industriële partners rond groene innovaties in de fossielvrije 'bio-economie'. Bent u op zoek naar nieuwe afzetkanalen voor uw reststromen of andere biomassa? Zoekt u lokale grondstoffen of technologische oplossingen voor bio-gebaseerde producten met minimale klimaatimpact? Neem dan snel contact op. Samen brengen we versnelling in de Vlaamse bio-economie.

Blijf op de hoogte

Wat doen we?

Kort samengevat: we koppelen de partijen die nodig zijn om innovatieve producten in de bio-economie te ontwikkelen, en doorlopen met hen de eerste stappen richting marktintroductie.

Dat betekent dat we de juiste partijen identificeren en met elkaar in contact brengen, eventuele technologische obstakels in kaart brengen en ook daar de juiste partijen voor aantrekken, vertrouwen creëren tussen al deze partijen en een eerste inschatting maken van de economische haalbaarheid van het gezamenlijke traject.

Dit doen we o.a. thematisch: elke 6 maanden werken we rond een ander relevant thema dat gekozen wordt in samenspraak met de primaire sectoren en de industrie. Op die manier houden we het tempo hoog.

Lees meer

Voor wie?

  • Producenten van biomassa en groene reststromen. Denk aan ondernemers in de land- en tuinbouw, visserij, aquacultuur, voeding, dranken, enz. die afzetkanalen zoeken buiten de klassieke agrovoedingsketen.
  • Kmo's en ondernemers uit de industrie die hun producten of processen willen verduurzamen door fossiele grondstoffen te vervangen door grondstoffen uit lokale biomassa.

Lees meer

Waarom?

We willen de ontwikkeling van de bio-economie in Vlaanderen versnellen. Dat is een ambitie die de Vlaamse regering formeel uitspreekt in het Vlaams Beleidsplan Bio-economie.

Wie zijn we?

De B2BE Facilitator is een opdracht die door ILVO uitgevoerd wordt in het kader van het Vlaams Beleidsplan Bio-economie. ILVO werkt in het platform nauw samen met de departementen EWI en LV van de Vlaamse overheid, maar reikt ook de hand naar alle andere onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, juridische en economische specialisten, federaties en belangenverenigingen.

Neem contact op

Neem contact op

Herkent u zich in de thema's die hier aan bod komen of zit u met vragen over de bio-economie? Neem dan meteen contact op met de B2BE Facilitator. Wij gaan zorgvuldig om met elke vraag die binnenkomt.

Thema's

groentenveld

Thema 3: jan - juni 23. Bij de oogst van land- en tuinbouwgewassen blijven heel wat blad- en stengelresten achter: bladeren van biet, tomatenloof, preigroen, ... Hoe kunnen we die beter gebruiken?

combine harvester

Thema 1: nov 21 - mei 22. Tijdens het oogsten en verwerken van akkerbouw- en nijverheidsgewassen zoals vlas, korrelmais, tarwe en eiwitgewassen ontstaan droge gewasresten (bv. stro, vlaslemen, scheven...).

foto's potentiële thema's

Tijdens de verkennende gesprekken met de betrokken actoren, werden er nog een heel aantal interessante topics naar voor gebracht.

Updates

Business case | Nieuws | Wetenschappelijke publicatie 31/01/2023

Renewi Organics produceert vluchtige vetzuren uit voedselafval

versafdeling in supermarkt
Renewi Organics gaat vluchtige vetzuren uit organische reststromen halen. Hiermee kunnen biopolymeren worden gemaakt voor bv. coatings voor meststoffen met gecontroleerde afgifte en landbouwfolie. He...

Agenda

Contactdag | Conferentie | Studiedag

Bio-economie, van ambitie naar actie.

Bierbeek, Transfarm
aankondiging event 28 maart 23. Visual= graanveld

Vlaanderen Circulair, werkagenda bio-economie, organiseert op 28 maart 2023 de bijeenkomst 'Bio-economie: van ambitie tot actie' om partners...

Contactdag | Conferentie

Biotechnology for a circular bioeconomy

online
symbool circulariteit met 3 groene pijlen

This online event will explore the recent research on the circular bioeconomy in the following topics: - carbon capture for energy, products...

Event

Crop innovation in a changing environment.

Amsterdam
campagnebeeld van het event

Don't miss this event, covering the latest and future developments on crops in relation to climate change. It brings together over 150 decis...

Conferentie | Event

European Algae Industry Summit

Lisbon, Portugal
productie Heribaut

11th European Algae Industry Summit is taking place on 19th & 20th April 2023 in Lisbon, Portugal will once again bring together key com...

Voorbije events